Les revisions mèdiques, el pas pendent del waterpolo

anuariwp
Mapfre, col·laboradora de l’Anuari del waterpolo català, llença una assegurança per a joves waterpolistes que inclou fisioteràpia, programes de medicina preventiva i rehabilitadora i prova d’esforç. Aquestes cobertures són la millor garantia per prevenir problemes de salut en els nostres jugadors i jugadores.

El waterpolo ha vist com en els darrers anys ha incrementat de manera notable el seu nombre de practicants, especialment en les seves categories inferiors. Però continua sent una disciplina totalment amateur en temes relacionats amb la salut dels seus practicants.

Les revisions mèdiques en el món de l’esport són vitals per diversos motius:

• Milloren la seguretat de l’esportista
• Preveuen possibles lesions
• Orienten en la recerca del màxim rendiment

Una revisió de salut permet detectar situacions que, tot i no mostrar símptomes evidents, poden posar en perill un esportista sotmès a màxima exigència. Al mateix temps permet identificar una predisposició a cert tipus de lesions, amb el que es poden reduir els riscos.

Mapfre ofereix una oferta exclusiva per a associats de clubs de natació i waterpolo de Catalunya. Es tracta d’una assegurança de reemborsament de despeses mèdiques sense copagaments i que inclou assistència mèdica, quirúrgica i hospitalària, 11 programes de medicina preventiva i rehabilitadora, accés a la xarxa hospitalària dels Estats Units, fisioteràpia, osteopatia i molts més serveis.

El més destacat és la incorporació de l’espirometria i la prova d’esforç anual al Centre Mèdic Mapfre Salut Barcelona. Aquesta prova inclou:

• Historial clínic
• Exploració física
• Informe antropomètric
• Força extremitats superiors
• Espirometria
• Prova d’esforç

Les primes per als esportistes de 4 a 24 anys és de 33,81 € i es pot contractar a través de Mario Bruno (brunoco@mapfre.com).